Ekefors, Lessebo kommun

 Projektnamn: Ekefors 

Kommun: Lessebo kommun  

Beskrivning: Under agusti och september 2010 revs en övergiven damm ut i Fagerhultsån. Dammen var i undermåligt skick, utgjorde ett definitivt vandringshinder och dämde in ca 500 m blockrika strömsträckor. I samband med åtgärden restaurerades en ca 300 m kraftigt rensad åsträcka nedströms dammen.   

Resultat: Ett definitivt vandringshinder och en sträcka på över 700 m i Fagerhultsån har återställts. Dessutom har säkerhetsrisken med dammen eliminerats. 


RSS 2.0 | Trackback.