PITtag-märkning för smoltstudie i Vätterbäck

Under 2021/2022 kommer vi att hjälpa Jönköpings kommun med en utvandringsundersökning för Vätteröring. Arbetet genomförs tillsammans med Sportfiskarnas lokalkontor i Jönköping och Jönköpings kommun.

I slutet av november märktes under en arbetsdag 217 öringungar med PIT-tagmärken (små RFID-sändare i glashöljen som läggs i bukhålan på fisken). Någon dag senare märktes ytterligare 49 öringar som även de kommer att ingå i studien, men också i en studie tillsammans med Sportfiskarna och Göteborgs universitet. I vår kommer det att monteras upp sammanlagt 9 stycken antenner fördelade på 4 olika lokaler för att kunna följa hur snabbt fisken, som väljer att bli smolt, vandrar ut till Vättern. Det blir spännade!

Fisken samlades in med två elfiskelag.
Fisken märktes i vår mobila fiskmärkningsstation och allt digitaliserades på plats ute i fält.
Innan återutsläpp av fisken fick de gå en tid i en sump i bäcken för att se så att allt gick väl för dem.

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.