Samråd Långarekulls vattenkraftverk

Anja och Rolf Oscarsson inbjuder allmänheten och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till en miljöanpassning av anläggningen vid Långarekull kraftverk och i samband med detta även genomföra en renovering av den samma.

De planerade åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Ett öppet samrådsmöte kommer därför att hållas onsdagen den 24 november klockan 18.00 – 20.00 i Församlingshemmet i Broaryd, vid Södra Hestra kyrka, kyrkvägen 10 i Broaryd. Anmäl gärna i förväg om ni kommer så att vi kan planera för fika.

Anja och Rolf önskar nu era synpunkter på de planerade åtgärderna. Synpunkterna kan lämnas i samband med mötet och/eller via e-post till peter@fiskeribiologi.se senast 2021-12-01. Ni som vill läsa mera kan ladda ner samrådsunderlaget nedan.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.