Avgränsningssamråd Långarekull

Med anledning av att länsstyrelsen i Jönköpings län 2022-03-18 beslutade att den planerade verksamheten och de planerade åtgärderna medför en betydande miljöpåverkan inbjuder Anja och Rolf Oscarsson berörda markägare, myndigheter, organisationer och andra intressenter till ett fortsatt avgränsningssamråd inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till fortsatt avledning av vatten och drift av kraftverket, samt en miljöanpassning av anläggningen vid Långarekull och i samband med detta även genomföra en renovering av den samma. Handlingarna är nedladdningsbara via länkarna nedan (PDF).


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.