Samråd Långarekulls vattenkraftverk

Anja och Rolf Oscarsson inbjuder allmänheten och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till en miljöanpassning av anläggningen vid Långarekull kraftverk och i samband med detta även genomföra en renovering av den samma. De planerade åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. […]