Jönköpings Fiskeribiologi

Vill du jobba hos oss?

Jönköpings Fiskeribiologi AB är en mindre konsultfirma med inriktning på fiske-, vattenvård och fiskundersökningar.

Verksamheten startades år 1998 av Per Sjöstrand och är mångfacetterad, men har alltmer fått en tyngdpunkt på åtgärder för att underlätta fiskvandring vid olika vandringshinder. Sedan månadsskiftet februari/mars 2022 har Peter och Niklas gått in som ägare.

Genom att kombinera biologi, teknik och juridik binder vi samman och förbättrar förutsättningarna för livet i vatten. Vi kan vara med under  hela kedjan från förprojektering, samråd och detaljprojektering via anmälan/tillståndsansökan och prövning enligt miljöbalken till medverkan vid utförandet.