Utredningar

Jönköpings Fiskeribiologi utför fiskeribiologiska utredningar på uppdrag åt bland annat länsstyrelser, kommuner och föreningar.

Exempel på utredningar är:

  • Förekomst av arter och deras status (ex. om lokala öringstammar, smoltproduktion, nissöga i sjöars strandzon och Vätternharr)
  • Mänsklig påverkan (ex. från avloppsreningsverk, dammar och kraftverk)
  • Åtgärds- och fiskevårdsplaner (ex. åtgärdsplan för Vätterns tillflöden och Ätranöringen nedströms Åsunden)
  • Miljökonsekvensbeskrivningar

 

Ett urval av våra utförda utredningar ses nedan, flertalet av bilderna länkar vidare till den verkliga rapporten.