Byggnation i Kävsjön – Store Mosse

Vattendrag: Fläsebäcken

Kommun: Gislaved

Nu är arbetet i Kävsjöns utlopp igång! Det är inte var dag det byggs nya dammar i Nationalparker. Sponten går ner fint flygsanden!

Spontning i nationalparken Store Mosse


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.