Medarbetare


Niklas Nilsson (Kalmar)

Fil. Mag, Biologi, KU

Niklas (ägare sedan 2022) är firmans biologiske utredare, som gör sammanställningar, utvärderingar, databashantering, projekteringar, provfisken och MKB.
Tel: 079-103 35 75
Epost: niklas(a)fiskeribiologi.se


Peter Lindvall (Jönköping)

Civ. ing, Ekosystemteknik, LTH

Peter (ägare sedan 2022) är hydrotekniker och arbetar med fältmätning, hydrologiska och hydrauliska beräkningar, tekniska beskrivningar, juridisk utredning, MKB och illustrationer.
Tel: 070-628 03 36
Epost: peter(a)fiskeribiologi.se


Per Sjöstrand (Jönköping)

Fil. Kand. Limnologi och kemi, LU

Grundare och med över 30 år i branschen och mer än 20 färdiga fiskvägar. Per agerar ibland som ombud vid miljödomstolen, har gjort flertalet juridiska utrivningar, omprövningar och tillståndsansökningar.
Tel: 070-628 01 25
Epost: per(a)fiskeribiologi.se


Marjo Jonker (Jönköping)

Tekn. Kand. Maskinteknik, JTH och Fil. Kand. Biologi, KAU

Marjo är biolog och maskiningenjör och arbetar med fältmätning, inventering, åtgärdsplaner, hydrologiska och hydrauliska beräkningar, tekniska beskrivningar och CAD .
Tel: 079-102 25 07
Epost: marjo(a)fiskeribiologi.se