Fiskvägar på Store Mosse – Kävsjöns utlopp

Vattendrag: Fläsebäcken

Kommun: Gnosjö

Nu är byggnationen av tre-stegsomlöpet i full gång. Sponten är slagen och nu är vattnet omlett till fiskvägen.

Spontning i nationalparken Store Mosse


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.