Elfiske i sjöars strandzon

Projektnamn: Elfiske i sjöars strandzon Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB fick i uppdrag att utvärdera de fältförsök som genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings Län, samt att skriva ett förslag till metodik för elfiske i sjöars strandzon. Resultat: Rapporten utgör ett underlag för standardisering av en metod för kvalitativ och kvantitativ undersökning […]