Statusklassificering av vattendrag

Projektnamn: Statusklassificering med avseende på fisk i Jönköpings län Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Jönköpings Fiskeribiologi AB tagit fram förslag på statusklassificeringar med avseende på parametern fisk för de vattendrag som är utpekade som vattenförekomster inom Jönköpings län, samt Vätterns tillflöden inom Västra Götalands län. Resultat: […]