Vattennivå.nu – Håll koll på sjön

Nu finns tjänsten Vattennivå.nu. Jönköpings Fiskeribiologi har under åren haft ett flertal kunder som har efterfrågat automatisk nivåmätning av vattenytor i sjöar, dammar och vattendrag. Inte sällan har kunder i form av fiskevårdsföreningar, dammföreningar, kommuner med flera efterfrågat att kunna visa data publikt för sina medlemmar, besökare, badgäster, fiskegäster, kommuninvånare eller intresserad allmänhet. Vi är […]