Laxberg – Ny fiskväg för Sommens sällsynta öring

Sjön Sommen i Östergötland har två olika öringbestånd. Ett som väljer att simma uppströms för lek och ett svagt bestånd som väljer att simma nedströms i Svartån för lek. Nedströmslekande öringbestånd är tyvärr sällsynta i södra Sverige idag. De mest kända nedströmslekande insjööringbestånden i södra Sverige fanns i Vänerns och Vätterns utlopp innan vattenkraftutbyggnaden. Det finns många dokumenterade individer över 15 kg. Kvar i Sverige söder om Dalarna och Värmland är idag endast ett fåtal nedströmslekande bestånd. Av dem som kan kallas storvuxna, dvs växer upp i större sjöar med gott om pelagisk bytesfisk, finns egentligen bara Sommens och ytterligare två bestånd kvar.

Laxbergsdammen i Sommens utlopp.

Under hösten 2023 har Tekniska Verken i Linköping påbörjat byggnationen av en ny fiskväg i Laxberg. Trots en lång och blöt höst och ett snabbt omslag till vinter så flyter byggnationen på. Uppdragsgivare är Tekniska Verken och Jönköpings Fiskeribiologi är med som tekniskt och biologiskt stöd till huvudentreprenören Miljöbyggarna, men har även verkat som ombud i domstolsprocessen.

En 3d-modell, framtagen av Byggritningar, i Motala, som visar den blivande fiskvägen.

Fiskvägen blir ett drygt 130 m långt inlöp med tre utskov och ett flöde på 3,5 – 4 m3/s. En 6 m bred betongränna kommer att gjutas genom den befintliga dammen och uppströms på det sprickiga berget, som därefter kommer kläs invändigt med natursten innan den nya fiskvägen står färdig, sedan kläs den invändigt med natursten.

Arbetet pågår för fullt. Fångdammarna är utlagda, berget frilagt och spräckning och sprängning pågår.

Vintern kom tidigt i år efter en blöt höst.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.