Fiskvägar / Utrivningar

Jönköpings Fiskeribiologi AB har arbetat med åtskilliga vandringshinder i rinnande vatten. De vanligaste lösningarna är naturlika fiskvägar i form av omlöp eller utrivningar, men vi använder även olika tekniska fiskvägar.

 

Normalt utförs först en förprojektering som visar på olika alternativa möjligheter, deras funktion och kostnad. Förprojekteringen kan även t.ex. användas för ett tidigt samråd. Därefter utförs en teknisk beskrivning som i detalj beskriver hur hindret skall åtgärdas. Det är vanligen den tekniska beskrivningen som ligger till grund för en anmälan till länsstyrelsen eller en ansökan till miljödomstolen. Det är även med utgångspunkt från den tekniska beskrivningen som en miljökonsekvensbeskrivning  upprättas.

Exempel på projekt med fiskvägslösningar finns under menyn Projekt till vänster.