Medarbetare


Niklas Nilsson (Kalmar)

Fil. Mag, Biologi, KU

Niklas (ägare sedan 2022) är firmans biologiske utredare, som gör sammanställningar, utvärderingar, databashantering, projekteringar, provfisken och MKB.
Tel: 079-103 35 75
Epost: niklas(a)fiskeribiologi.se


Peter Lindvall (Jönköping)

Civ. ing, Ekosystemteknik, LTH

Peter (ägare sedan 2022) är hydrotekniker och arbetar med fältmätning, hydrologiska och hydrauliska beräkningar, tekniska beskrivningar, juridisk utredning, MKB och illustrationer.
Tel: 070-628 03 36
Epost: peter(a)fiskeribiologi.se