Medarbetare

Per Sjöstrand (Jönköping)
Fil. Kand. Limnologi och kemi, LU

Grundare och chef med över 30 år i branschen och mer än 20 färdiga fiskvägar. Per agerar ibland som ombud vid miljödomstolen, har gjort flertalet juridiska utrivningar, omprövningar och tillståndsansökningar.
Tel: 070-628 01 25
Epost: per(a)fiskeribiologi.se


Niklas Nilsson (Kalmar)

Fil. Mag, Biologi, KU

Niklas är firmans biologiske utredare, som gör sammanställningar, utvärderingar, databashantering, provfisken och MKB.
Tel: 0730-53 85 23
Epost: niklas(a)fiskeribiologi.se


Peter Lindvall (Jönköping)

Civ. ing, Ekosystemteknik, LTH

Peter är hydrotekniker och arbetar med fältmätning, hydrologiska och hydrauliska beräkningar, tekniska beskrivningar, juridisk utredning, MKB och illustrationer.
Tel: 070-628 03 36
Epost: peter(a)fiskeribiologi.se


Sebastian With (Jönköping)

Fil. Kand. Geologi och Kartingenjör, GU och Försvarsmakten

Sebastian är vår nyaste medarbetare med grund inom geologin och med specialistkunskaper inom kartor och GIS efter att ha arbetat som kartingenjör inom Försvarsmakten. Han arbetar främst med kartering, fältinmätning, utredning, beräkning, presentation av data och illustrationer.

Tel: 079-100 99 96
Epost: sebastian(a)fiskeribiologi.se