Medarbetare

Per Sjöstrand (Jönköping)

Fil. Kand. Limnologi och kemi, LU

Grundare och chef med över 30 år i branschen och mer än 20 färdiga fiskvägar. Per agerar ibland som ombud vid miljödomstolen, har gjort flertalet juridiska utrivningar, omprövningar och tillståndsansökningar.

Tel: 036-31 01 05, 070-628 01 25

Epost: per(a)fiskeribiologi.se

Niklas Nilsson (Kalmar)

Fil. Mag, Biologi, KU

Niklas är firmans biologiske utredare, som gör sammanställningar, utvärderingar, databashantering, provfisken och MKB.

Tel: 0730-53 85 23

Epost: niklas(a)fiskeribiologi.se

Peter Lindvall (Jönköping)

Civ. ing, Ekosystemteknik, LTH

Peter är hydrotekniker och arbetar med fältmätning, hydrologiska och hydrauliska beräkningar, tekniska beskrivningar, juridisk utredning, MKB och illustrationer.

Tel: 070-6280336

Epost: peter(a)fiskeribiologi.se