Medarbetare

Per Sjöstrand (Jönköping)
Fil. Kand. Limnologi och kemi, LU

Grundare och chef med över 30 år i branschen och mer än 20 färdiga fiskvägar. Per agerar ibland som ombud vid miljödomstolen, har gjort flertalet juridiska utrivningar, omprövningar och tillståndsansökningar.
Tel: 070-628 01 25
Epost: per(a)fiskeribiologi.se


Niklas Nilsson (Kalmar)

Fil. Mag, Biologi, KU

Niklas är firmans biologiske utredare, som gör sammanställningar, utvärderingar, databashantering, projekteringar, provfisken och MKB.
Tel: 079-103 35 75
Epost: niklas(a)fiskeribiologi.se


Peter Lindvall (Jönköping)

Civ. ing, Ekosystemteknik, LTH

Peter är hydrotekniker och arbetar med fältmätning, hydrologiska och hydrauliska beräkningar, tekniska beskrivningar, juridisk utredning, MKB och illustrationer.
Tel: 070-628 03 36
Epost: peter(a)fiskeribiologi.se