Biologisk återställning i Fagerhultsån

Projektnamn: Biologisk återställning i Fagerhultsån Kommun: Lessebo kommun Beskrivning: Under sensommaren/hösten 2017 har ett arbetslag från Lessebo kommun genomfört biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån. Åtgärderna har främst bestått i flottledsåterställning (utläggning av upprensade block), samt tillförsel av lekgrus och död ved. Åtgärderna har uteslutande skett med handkraft och tills sin hjälp har arbetslaget haft spett, hackor samt […]

Biotopvårdsplan för Fagerhultsån, Lessebo kommun

Projektnamn: Åtgärdsplan för biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån. Kommun: Lessebo kommun Beskrivning: Lessebo kommun gav 2011 Jönköpings Fiskeribiologi AB i uppdrag att genomföra en förprojektering av möjliga biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån mellan Läen och Sandsjön inom Ronnebyåns huvudavrinningsområde, samt presentera detta i en åtgärdsplan. Resultat: Sammanlagt föreslås att drygt 80 åtgärder genomförs i Fagerhultsån. Den dominerande åtgärdstypen, sett […]