Långarumsdammen, Jönköpings kommun

Projektnamn: Långarumsdammen Uppdragsgivare: Jönköpings kommun och Skara stift Beskrivning: I Långarumsbäcken, ett biflöde till Nissan, hade en damm byggts under 1900-talets andra hälft i bäckens nedre delar. Dammen dämde 3,8 m och hade fungerat bl.a. som ”put and take”-fiskevatten. I samband med att Skara stift köpte en skogsfastighet  ingick Långarumsdammen i köpet. Då dammen inte […]