Färgeriet, Habo kommun

Projektnamn: Färgeriet

Kommun: Habo kommun

Beskrivning: Under sommaren 2010 har en damm i Hökesån intill en äldre industrimiljö i Habo tätort rivits ut. Under sommaren 2007 breddade dammen över och orsakade översvämning i byggnader nedströms. Av kulturskäl har stora delar av dammens kanter behållits samtidigt som utskovet har rivits ut för att skapa en fri öppning för vattnet. I samband med åtgärden har även biotopvård skett i ån inom industriområdet nedströms.

Resultat: I Hökesån är numer ca 13 km av ån öppen för fiskvandring, jämfört med 5 km som tidigare.


RSS 2.0 | Trackback.