Svartån, Tranås kommun

Projektnamn: Svartån genom Tranås

Kommun: Tranås kommun

Beskrivning: Tranås kommun har under 2000-talet drivet ett projekt med fiskvägar i Svartån genom Tranås. Tranås energi AB har deltagit i arbetet, bidragit med vatten och investerat i fiskvägar. Syftet har främst varit att utöka lek-och uppväxtområdena för storöringen från Sommen som tidigare bara kunnat utnyttja några hundra meter av Svartån som lekområde. Jönköpings fiskeribiologi har tagit fram tekniska underlag, deltagit i samråd, skrivit ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar inför miljödomstolen.

Genom projektet har tre fiskvägar byggts, en damm lagligförklarats och en damm sänkts och anpassats för fisk, merparten av åtgärderna har utförts under 2005-2006. Först byggdes en fiskväg, i form av ett stryk, vid Fabriksbron 2005, vid Elverket byggde Tranås Energi en sk. Denilränna 2006 och vid Åsvallehultsdammen byggdes ett omlöp, också det 2006. Samma år påbörjades en avsänkning av Vriggebodammen, som tillsammans med andra åtgärder nedan dammen har undanröjt det översta av vandringshinderna mellan Säbysjön och Sommen.

Resultat: I och med de nu byggda fiskvägarna kan nu fisk vandra fritt mellan Sommen och Säbysjön troligen för första gången på flera hundra år. Avsänkningen av Vriggebodammen har restaurerat tämligen orörda strömsträckor som länge legat indämda, en åtgärd som bör gynna även utter och annan strömlevande fauna.

 


RSS 2.0 | Trackback.