Utrivningen av dammen i Lövsjöns utlopp

Projektnamn: Utrivning av dammen i Lövsjöns utlopp

Kommun: Eksjö kommun

Beskrivning: Dammen vid Lövsjöns utlopp var 90 m bred, tvärs över vattendraget, och hade en fallhöjd på ca 2,8 m. Lövsjön avvattnas till Lövsjöbäcken som någon km ner mynnar i Bruzaån som ingår i Emåns vattensystem. Dammen saknade tillstånd och det fanns inte längre någon verksamhet knuten till dammen. Däremot utgjorde dammen en risk för vägar och bebyggelse i Bruzaholm om det gick så långt som till ett dammbrott. Jönköpings Fiskeribiologi utformade och drev ansökan om tillstånd till utrivning i Mark-och miljödomstolen.  Dammen sänkts av redan hösten 2013 och vegetation hade redan börjat återetablera sig på de tidigare indämda stränderna vid utrivningen i september 2015.

Resultat: Risken för dammbrott är borta och fisk kan åter vandra mellan Lövsjön och Lövsjöbäcken.

 

IMAG0110

Dammen från nedströmssidan 2013

 

Lövsjö 2 20141030 (2)

Mark- och miljödomstolen håller syn i oktober 2014.

 

DSC_0357

Dammens dämmande delar utrivna och en ny bro har byggts för vandringsleden i oktober 2015

 

DSC_0351

Lövsjöns utlopp efter utrivningen.

 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.