Dammen i Hovslätts hembygdspark

Vattendrag: Tabergsån

Kommun: Jönköping

Kvarndammen i Hembygdsparken var länge det första vandringshindret i Tabergsån för bla uppvandrande öring från Vättern. Efter att det byggdes en teknisk fiskväg vid dammen 1994 kunde öring komma längre upp i ån, och sedan har ytterligare tre dammar rivits ut eller sänkts av och öring når nu 6 km längre upp i ån och närmar sig Taberg. Den tekniska fiskvägen som krävde att fisk hoppade fungerade dock inte för alla fiskarter och var även besvärlig för uppvandrande öring. Under de senaste åren har JFB tittat på förslag på ett nytt omlöp, men när hembygdsförening fick välja så sänkte man hellre av dammen än att få ett omlöp inne på gräsytorna i Hembygdsparken.

Utrivningen genomförde under augusti/september 2018 och den tidigare fallhöjden på ca 2 m har nu fördelats ut på ca 70 m sträcka. Nu kan alla förekommande fiskarter passera och enligt rapporter finns det gott om lekande Vätteröring i höst uppströms Hovslätt.

Dammen innan åtgärd

Dammläget efter åtgärd

 

Indämningen innan åtgärd

Den tidigare indämningen efter åtgärd

 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.