Ny fiskväg byggs vid Forsnäs kraftverk

Vattendrag: Bulsjöån

Kommun: Ydre

I utloppet från den stora sjön Östra Lägern ligger Forsnäs kraftverk. Här bygger nu Tranås Energi en ny fiskväg som ska göra fiskvandring möjlig från Bulsjöån till Östra Lägern. Ett spännande projekt då det finns sjölevande öring både uppströms i Östra Lägern och längre nedströms i Sommen. Om några år skall fisk kunna vandra fritt i Bulsjöån mellan Sommen och Lägernsjöarna.

Fiskvägen byggs i en grund del av utloppsviken innanför en nyutlagd dammvall.  Fiskvägen utformas som ett inlöp som slingrar sig fram och utjämnar fallhöjden. Genom den nya dammvallen leds fiskvägen i ett utskov, se nedan. Fiskvägens fåra blir ca 100 m lång och fallhöjden är ca 2 m. Jönköpings Fiskeribiologi har projekterat fiskvägen och medverkat i miljöprövningen för att förse Forsnäs Kraftverk med moderna miljövillkor.

I samband med den nya fiskvägen har även Tranås Energi valt att bygga en utterpassage i form av en plasttrumma som ligger torrt ovanför vattenytan parallellt med trumman där fiskvägen passerar genom vägbanken.

Fiskevägens utskov som reglerar att rätt mängd vatten rinner igenom till fiskvägen.

Fåran börjar bli färdig och vattnet är påsläppt men fortfarande lågt efter den torra sommaren. Normalt skall här gå över 400 l/sek.

Arbete pågår.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.