Fiskvägen i Visskvarn

Vattendrag: Bulsjöån

Kommun: Ydre

Hårnålskurvan i Visskvarns omlöp

I början av november 2019 blev Tranås Energis fiskväg i Visskvarn färdigbyggd. Har vi tur så har det hunnit smita upp lite Sommenöringar för lek högre upp i Bulsjöån redan denna höst. Nästa höst blir det spännande att se hur många öringar som tar sig vidare upp i Bulsjöån. Tankar om en fiskväg vid Visskvarn har funnits under lång tid och det är skönt att vi nu har fått hjälpa Tranås energi med en lösning i form av ett omlöp. När Östersjön uppströms är uppfylld så kommer i stort sett hela mintappningen att gå genom fiskvägen (förutom avledningsvattnet från gallret) och den omfattande slukförmågan hos kraftverket gör att extra vatten mycket sällan släpps genom luckorna. Därför är risken för felvandring låg trots att fiskvägens nedre mynning ligger så långt nedströms dammen.

Fiskvägen i Visskvarn från ovan
Tack vara gott samarbete kunde ett naturliknande omlöp byggas i det trånga läget i slänten mellan vägen och ån.

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.