Fiskvägen i Hargs bruk är färdig

Våren 2021 stod fiskvägen vid det nedersta vandringshindret i Hargsån färdig. Fiskvägen projekterades av oss på Jönköpings Fiskeribiologi på uppdrag av Upplandsstiftelsen i samarbete med Sportfiskarna. Vi från Jönköpings Fiskeribiologi hjälpte till med utsättning och instruktioner under ett par dagar vid uppstarten i november 2020. Därefter var Micael från Sportfiskarna och Tomas från Upplandsstiftelsen med på plats och hjälpte entreprenören John med fiskvägsbyggandet.

Arbetsområdet innan åtgärd i juni 2019
Arbetet med spontsättningen i november 2020
Arbetsområdet efter åtgärd i början av maj 2021. Inlöpet är här indämt för att ge maximalt flöde till omlöpet.

I början av april så öppnades omlöpet och snabbt efter vattenpåsläppet och invigningen började fiskar att utnyttja fiskvägen. En stor mängd idar gick upp och lekte i fiskvägen, men även på sträckor uppströms. Andra fiskar som sågs använda fiskvägen var bland annat abborre, gädda och nors. Nu väntar vi bara på att grönskan skall bädda in den nya anläggningen.

Omlöpets nedre del, där vattnet lugnar ner sig i ett sel vid den gamla kvarnmiljön innan det ansluter till Hargsån igen.

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.