Hornåns mynning, Habo kommun

Projektnamn: Hornåns mynning Kommun: Habo kommun Beskrivning: Hösten 2012 återuppbyggdes den strömkoncentrator som funnits i Hornåns mynning sedan tidigt 1900-tal. Den tidigare koncentratorn raserade i och med en kraftig islossning vintern 2010.  Koncentratorns syfte är att hålla Hornåns utflöde i Vättern samlat för att underlätta fiskuppvandringen i ån. Väggarna byggdes upp av dubbla stockmattor som har […]