Hornåns mynning, Habo kommun

Projektnamn: Hornåns mynning

Kommun: Habo kommun

Beskrivning: Hösten 2012 återuppbyggdes den strömkoncentrator som funnits i Hornåns mynning sedan tidigt 1900-tal. Den tidigare koncentratorn raserade i och med en kraftig islossning vintern 2010.  Koncentratorns syfte är att hålla Hornåns utflöde i Vättern samlat för att underlätta fiskuppvandringen i ån. Väggarna byggdes upp av dubbla stockmattor som har stabiliserats i botten med nedslagen järnvägsräls. Arbetet tog ca 1 arbetsvecka, från etablering till att entreprenörerna kunde lämna platsen.

Resultat: Den nya koncentratorn ska se till att utloppet i Vättern hålls sammlat så att bl.a. harr, flodnejonöga och öring inte hindras av att flödet fördelas ut på allt för bred front.

 


RSS 2.0 | Trackback.