Skårhult, Habo kommun

Projektnamn: Skårhult Kommun: Habo kommun Beskrivning: Hösten 2010 invigdes omlöpet och dammen vid Skårhult. Fiskvägen på  600 m är numer Sveriges längsta omlöp. Omlöpet klarar att leda flöden upp till 2 kubikmeter per sekund runt dammen. Genom ett avancerat utskov fylls dammen på vid högflödessituationer. Dammen i Skårhult har också utökats till en volym av 80 000 kubikmeter, därmed kan majoriteten av åns bevattningsuttag tas från magasinet istället för från sommarens […]