Skårhult, Habo kommun

Skårhults omlöp

Projektnamn: Skårhult

Kommun: Habo kommun

Beskrivning: Hösten 2010 invigdes omlöpet och dammen vid Skårhult. Fiskvägen på  600 m är numer Sveriges längsta omlöp. Omlöpet klarar att leda flöden upp till 2 kubikmeter per sekund runt dammen. Genom ett avancerat utskov fylls dammen på vid högflödessituationer. Dammen i Skårhult har också utökats till en volym av 80 000 kubikmeter, därmed kan majoriteten av åns bevattningsuttag tas från magasinet istället för från sommarens lågflöden.

Resultat: Ytterligare 3,8 km av Knipån är nu återigen tillgängliga för Vätteröring och andra vandrande fiskar. Omkring 3 km av Knipån har nu fått en återställd sommarlågvattenföring.

Fotograf: Ingemar Bergbom, Habo kommun


RSS 2.0 | Trackback.