Massadammen, Jönköpings kommun

Projektnamn: Massadammen

Kommun: Jönköpings kommun

Beskrivning: Massadammen byggdes kring 1870 i ett mycket trångt läge i  Tabergsån mellan  Norrahammarsvägen och järnvägen. Kraftverket är sedan länge borta, men dammen dämmer fortfarande upp en dammspegel i centrala Norrahammar. Dammen var i dåligt skick, krävde mycket arbete för reglering   och utgjorde ett definitivt vandringshinder för fisk i Tabergsån, däribland Vätteröringen. Jönköpings Fiskeribiologi AB fick därför i uppdrag att finna en lösning på hur dammunderhållet kan minimeras och fri fiskvandring skapas samtidigt som vattenspegeln består. Lösningen blev att ersätta dagens damm med två mindre översvämningsbara dammar och en lång lågt sluttande översvämningsdamm, ett s.k. stryk. I dammarna integreras en fåra för att möjliggöra fiskpassage. Under 2009-2010 togs teknisk beskrivning, MKB och ansökan fram inför ansökan till miljödomstolen. I december 2010 gavs tillstånd till utrivning av Massadammen och åtgärderna i Tabergsån. Avsänkningen av dammen påbörjades under januari 2011 och i oktober passerade de första Vätteröringarna de nya dammarna.

 

Resultat: Den tidigare dammen har ersatts av tre stycken nya dammar som är passerbara för öring. Cirka 6600 kvm uppväxtområden i Tabergsån kan nu återigen användas av Vätteröringen för sin fortplantning.

 

 


RSS 2.0 | Trackback.