Elfiske i sjöars strandzon

Projektnamn: Elfiske i sjöars strandzon

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB fick i uppdrag att utvärdera de fältförsök som genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings Län, samt att skriva ett förslag till metodik för elfiske i sjöars strandzon.

Resultat: Rapporten utgör ett underlag för standardisering av en metod för kvalitativ och kvantitativ undersökning av fisksamhället i sjöars strandzon.  Elfiske i sjöars strandzon utgör en bra metod för att inventera förekomst av biologiskt intressanta arter som lake, nissöga och simpor. Metoden har i vissa vatten visat sig vara effektiv för fångst av årsyngel, bland annat av mört. Elfiske i strandzonen har visat sig vara ett bra komplement till nätprovfiske för att få en helhetsbild av fiskfaunan i en sjö, då vissa arter inte fångas i alls samma utsträckning med nät.


RSS 2.0 | Trackback.