Elfiske i Emån

En årsunge och en småfet fjolårsunge av lax från en lokal på Em.

Årets uppföljande elfiske i Emåns nedre delar som görs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län blev klart i v 38.  Tack vare bra väder och låga flöden gick alla lokaler bra att fiska.  Det var mindre med årsungar av lax och öring än tidigare, men speciellt i de nedre delarna var det mer fjolårsungar än vanligt, men bara för lax, några av dem i ovanligt god kondition, se bild. Lokalen i Kvillen var den enda med skapliga tätheter av öring. Resultaten tyder på en brist på lekfisk uppströms Karlshammar och Finsjö.


RSS 2.0 | Trackback.