Västra kvarnen, Habo kommun

Projektnamn: Västra kvarnen i Rödån

Kommun: Habo kommun

Beskrivning: Västra kvarnen har legat på denna platsen sen 1860-talet och det har även bedrivits sågverksrörelse på platsen. Idag kallas kvarnen även ”Konstkvarnen i Rödån” med utställning av bl.a. keramik och målningar, som kan besökas sommartid. Rödån leds vid kvarnen genom en brant stensatt kulvert under den gamla sågverksplanen. Kulverten har bedömts utgöra ett definitivt hinder för vandrande fisk, men även visat sig vara otillräcklig vid höga flöden, vilket lett till översvämning i kvarnen. En ny fåra i form av ett 100 m långt omlöp med 3,8 % lutning har byggts vid sidan av kulverten för att återskapa fiskvandringen på platsen och minska översvämningsrisken. Det trånga läget och den kuperade terrängen gör att en väg och ett uthus har behövts flyttas inom projektet.

Resultat: I Rödån har åtgärden gjort att vätteröring och flodnejonöga har fått tillgång till nästan 600 m ytterligare av ån, förutom strömsträckan i den 100 m långa fiskvägen. Elfiske visar att öringtätheterna i delarna närmast Vättern, som är tillgängliga för Vätteröring, med Vättermått är väldigt höga och normalt mellan 1 – 3 öringar per kvadratmeter och med toppnoteringar på över sex öringar per kvadratmeter.

 


RSS 2.0 | Trackback.