Bruketdammen, Jönköpings kommun

Projektnamn: Bruketdammen

Kommun: Jönköpings kommun

Beskrivning: Under oktober 2014 sänkte Jönköpings kommun av en mindre damm i Tabergsån. Dammen utgjorde ett partiellt hinder för öring och ett definitivt hinder för andra förekommande fiskarter i Tabergån. Fallhöjden var cirka 85 cm, men varierade med vattenföringen, vilket försvårade för Vätternöring att passera i vissa situationer. För att förbättra passagemöjligheterna för fisk beslutades därför att dammen skulle sänkas. I samband med utrivningen skedde även utläggning av block och sten.

Bruketdammen före

Resultat: De genomförda åtgärderna vid dammen ovan bruket har medfört att lekvandrande Vätteröring nu kan vandra fritt upp till Masmästardammen i Norrahammar även vid lägre flöden. Vidare har passagemöjligheter för mindre öring och annan fisk skapats.

Bruketdammen efter


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.