Hakafors, Tingsryds kommun

Projektnamn: Utrivning av Hakafors i Mieån

Kommun: Tingsryds kommun

Beskrivning: Dammen vid Hakafors i Mieån var ca 40 m bred, tvärs över vattendraget, och hade en fallhöjd på ca 1,4 m. Dammen låg i Kronobergs län på gränsen till Blekinge. Den saknade tillstånd och det fanns inte längre någon verksamhet knuten till dammen. I juni 2014 hölls ett samråd med närboende och i början av december 2014 revs dammen efter ett tillsynsbeslut. Jönköpings Fiskeribiologi har medverkat under processen och även under själva rivningen som kunde genomföras på en dag. Dammen hade successivt sänkts av sedan sommaren 2014 och vegetation hade redan börjat återetablera sig på de tidigare indämda sträckorna.

Resultat: Flera fina små sidofåror med goda öringhabitat kom fram vid avsänkningen. Förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge innan det finns möjligheter för fisk att vandra mellan sjön Mien och de övre delarna på Mieån. Då kan det bli spännande att se om bland annat sträckorna vid Hakafors kan utnyttjas av den storvuxna öringen i Mien.

 

DSC_0277

Våren 2014

 

Arbetet påbörjas

Arbetet påbörjas

Mittsektionen tas ner

Mittsektionen tas ner

Nästan klart

Nästan klart

En 15 m bred fåra utan hinder blev resultatet

En 15 m bred fåra utan hinder blev resultatet


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.