Biotopåterställning i Årån, Värnamo kommun

Under hösten 2015 genomfördes andra delen av åtgärderna vid Eds kvarn i Årån, biotopåterställningen kring Riksvägsbron. På en hårt rensad sträcka ovan, under och nedan bron placerades nu ut ett större antal block. Åtgärden genomfördes med Värnamo kommun, tekniska kontoret som huvudman. Fiskeribiologi har tidigare skött tillståndsansökan för projektet och medverkade även under inledningen av utförandet i höst. Under 2014 sänktes utskoven i dammen vid Eds kvarn ner så att fiskvandringen underlättades och avbördningen förbättrades. Öringen i Årån kommer att gynnas av åtgärderna och glädjande nog kunde man i år påbörja ett försiktigt provfiske med flugspö i utvalda delar av Årån.

 

155_5531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den rensade sträckan ovan bron innan åtgärd 2007.

DSC_0238

Efter åtgärd 2015.

 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.