Fiskväg i utloppet på Hummeln.

Projektnamn: Fiskväg i Hummelns utlopp

Kommun: Oskarshamns kommun

Beskrivning:  Vid Humlefors har sedan gammalt legat en kvarn med en damm som kunnat reglera på nivån i den stora sjön Hummeln. När Oskarhamns kommun 2014 fick ett nytt tillstånd till dricksvattentäckt ur Hummeln var ett villkor att det skulle byggas en fiskväg vid dammen. Jönköpings Fiskeribiologi har projekterat fiskvägen och medverkat under bygget. Fiskvägen har utformats som ett 170 m långt omlöp med ett utskov som bromsar flödet vid höga nivåer i sjön. Med 2,1 % lutning skall fiskvägen kunna utnyttjas av alla förekommande arter i Virån. I samband med att dammen renoverades på sensommaren 2015 byggdes även fiskvägen som var klar till oktober.

Resultat: De ålar som kan ta sig upp till Hummeln kan nu också simma upp i sjön. Ålkistan som fanns i den gamla dammen tydde på att ålen förr var en vanlig fisk i Hummeln, med ett betydande fiske i utloppet.

IMG_6799

Dammen under renovering med fiskväg under byggnad i förgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0251

Omlöpets mellersta delar med provtappning

DSC_0252

Mynningen till ån nedströms dammen.

 

 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.