Fiskväg vid Stämmorna, Hjoån

Projektnamn: Fiskväg vid Stämmorna, Hjoån

Kommun: Hjo kommun

Beskrivning: Dammen vid Mullsjöns utlopp, Stämmorna, har legat här åtminstone sedan år 1892. Fallhöjden vid dammen är normalt 1,6 m och den ursprungliga funktionen var att samla vatten till kvarnarna nedströms. Idag hjälper den ån och miljön genom att vatten magasineras vid högflöden för att kunna öka vattenföringen vid åns lågflöden. Amplituden i Mullsjön är förhållandevis hög, ca 0,8 m. Jönköpings Fiskeribiologi har hjälpt Hjo kommun med en förprojektering för att lösa fiskvandringsproblematiken vid dammen. Rapporten färdigställdes under 2014. I samband med detta genomfördes även en fördjupad dammsäkerhetsinspektion av konsultfirman HydroTerra, vilka fastslog att dammen var i behov av akut reparation: ”Sammanfattningsvis är byggnadskonstruktionerna som utgör luckutskov och angränsande delar i mycket stort behov av åtgärder eftersom utvecklingen av de skador som dammen uppvisar är accelererande och kan leda till att dammens stabilitet äventyras med dammbrott som följd.”.

P1040638

Parallellt med planerandet för de dammsäkerhetshöjande åtgärderna togs en teknisk beskrivning för en fiskväg fram tidigt under våren 2015.

Resultat: Hösten 2015 kunde fiskvägen vid Mullsjöns utlopp byggas. Fiskvägen är ca 55 m lång och består av ett nedre ca 30 m långt omlöp och en övre bassängtrappa med 4 mellanväggar av stålspont. Flödet genom fiskvägen kommer att variera med Mullsjöns vattennivå från 40 l/s till ca 120 l/s, med ett normalläge med ca 100 l/s. Fiskvägen invigdes den 7 juni 2016. Närvarade gjorde bl.a. Hans-Göran Hansson (Projektledare, Hjo kommun), Mårten Wallberg (Naturskyddsföreningen), Carolina Klüft (Naturskyddsföreningen). Nu kan Vätteröringen simma genom hela Hjoån till Mullsjön och vidare upp i dess källflöden.

DSC_1329 DSC_1326

DSC_1327

 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.