Utvärdering av elfiske i Gotlands län

Projektnamn: Utvärdering av elfiskeundersökningar i Gotlands län 2007-2011

Kommun: Gotlands kommun

Beskrivning: På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Jönköpings Fiskeribiologi AB genomfört en utvärdering av elfiskena inom det regionala miljöövervakningsprogrammet på Gotland under perioden 2007-2011.

Resultat: Totalt omfattar utvärderingen 73 elfisken genomförda på 21 lokaler fördelat på 16 huvudvattendrag. Utvärderingen avser både programmet som helhet och de enskilda undersökta lokalerna. Utvärderingen avser både programmet som helhet och de enskilda undersökta lokalerna.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Natur-och-milj%C3%B6/2015/2015-10-elfiskeutvardering.pdf

Klicka här för att läsa rapporten.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.