Glädjande elfiske i Svartån, Tranås

Nu kan konstateras att Sommenöring har lekt uppströms fiskvägarna i Tranås.DSC_2844

Jönköpings Fiskeribiologi brukar elfiska några lokaler i Svartån i Tranås varje år på uppdrag av Tranås kommuns Park- och Griftegårdsförvalning. Elfiskena är en uppföljning av de fiskvägar som Tranås kommun och Tranås Energi har byggt vid fyra tidigare vandringshinder i Svartån och som JFB projekterat. Syftet med fiskvägarna var att skapa fri fiskvandring, inte minst att ge den stora öringen som växer till sig i Sommen nya lek- och uppväxtområden i Svartån. Fiskvägarna byggdes några år kring 2006, och har visat god funktion bla enligt fiskräknaren i Denilrännan vid Elverket. Men den stora öringen från Sommen verkade inte bry sig utan fortsatte att leka på några korta strömsträckor nedan Elverket i Tranås, alltså nedan tre av de åtgärdade  vandringshinderna. De fina uppväxtområdena uppe vid Vriggebodammen stod fortfarande tomma på öring 2007 och 2008. Åren 2009 till 2013 flyttades därför vilda Sommenöringyngel från Svartån och Bulsjöån till sträckorna nedan Vriggebodammen för att de skulle präglas på de nya uppväxtområdena längre upp i ån. Efter sista yngelflytten 2013 har vi väntat på att någon stor öring från Sommen skulle hitta tillbaka upp till Vriggebodammen, men 2014 gav inga årsungar, se diagram på elfiskefångster. Året efter fick vi tre årsungar, men troligen var det en mindre stationär öring från de första utsättningarna som nu börjat leka.  En enda stor öring från Sommen borde ge betydligt fler ungar. Under 2015 kom till sist en stor öring som passerade fiskräknaren vid Elverket, men vad gjorde den sedan?

 

DSC_2843Årets elfiske genomfördes den 16 augusti 2016 och gav äntligen glädjande resultat. På provytan vid Vriggebo fångades nu 51 st årsungar, mer än dubbelt så mycket som det bästa året 2009-2013 när vi kontrollerade de flyttade yngeln. Resultatet tyder på att det hösten 2015 var en eller flera stora öringar från Sommen uppe vid Vriggebo och lekte. Förhoppningsvis upprepas detta några år framöver fram tills dess att årets generation har gått ut till Sommen, vuxit till sig och tar sig tillbaka för lek på de fina sträckorna vid Vriggebo och uppströms, något som kanske sker 2020 eller något år senare. Sommenöringen verkar ju inte ha bråttom!

Vriggebo 16

Fångst av öring 2007-2013 på provytan nedan Vriggebodammen.

Läs mer om fiskvägarna i Tranås här.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.