Blandade resultat vid årets elfiske i Emån

Även årets sommar har präglats av ovanligt låga flöden i Emån, dock inte fullt så låga som 2016. Det är först nu i september som flödet ökat och passerat 10 m³/sek.

Nere vid Em var det som vanligt mycket lax årsungar, och bra med lax 1+ på den ena lokalen (Stone pool), lika bra som 2016 och betydligt fler 1+ än för några år sedan. Glädjande var även att vi fick 26 st öring 0+ sammanlagt på de två Emlokalerna vilket är klart bästa resultatet hittills och dessutom 4 st öring 1+ på Stone pool där det innan bara fångats 1 st (2016) sedan starten 2002. Kanske början på en uppgång för öringen?

 

Uppströms Karlshammar var det mindre laxfiskungar än 2016. Några leklaxar och leköringar tog sig tydligen upp 2016 trots de låga flödena, men generellt var tätheterna klart lägre för både lax och öring. Efter tre goda laxår för Jungner och Vällingströmmen var det nu betydligt färre lax 0+.

 

Även i Kvillen där vi i år fiskade en lokal var det mindre med öring, vilket stärker misstanken att det är havsöring som leker i Kvillen, oavsett om de kommer nedifrån eller ovanifrån.

Elfiskelokalen i Kvillen

Elfiskelokalen i Kvillen

Uppströms Finsjö fångades bara öring, men långt från de höga nivåerna i fjol. Sammanlagt 36 öring 0+ fångades på de tre lokalerna, jämfört med 123 st i fjol. Dock fortfarande klart bättre än 2013 när det var som sämst.  Brist på lekfisk på grund av problemen att passera Karlshammar har alltså påverkat alla lokalerna uppströms Karlshammar.

 

Vi gjorde även i år ett litet extra fiske i naturfåran vid Högsby kraftverk. Vi fiskade ovan cykelbron och fick 9 årsungar av öring och 5 fjolårsungar vilka alla var ovanligt välväxta, över 16 cm. Jag tolkar resultatet som att havsöringen även 2016 har lekt uppe i fåran, för tredje året på rad. Sen har en del av sommarens lågflöde gått i naturfåran, vilket har gynnat de öringar som fanns kvar. Resultatet visar åter vilken potential naturfåran har den dagen vi får till en vettig minimitappning.

Naturfåran i Högsby

Naturfåran i Högsby


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.