Ekefors, Lessebo kommun

Projektnamn: Ekefors 

Kommun: Lessebo kommun  

Beskrivning: Under agusti och september 2010 revs en övergiven damm ut i Fagerhultsån. Dammen var i undermåligt skick, utgjorde ett definitivt vandringshinder och dämde in ca 600 m av Fagerhultsån. I samband med åtgärden restaurerades en ca 300 m kraftigt rensad åsträcka nedströms dammen.   

Resultat: Ett definitivt vandringshinder och en sträcka på över 700 m i Fagerhultsån har återställts. Dessutom har säkerhetsrisken med dammen eliminerats. 

10 år senare: I juni 2020 synas det att ån har återgått till sin gamla fåra, ung lövskog börjar dominera på den gamla dammbotten, och de länge indämda strömsträckorna ger nu åter öringen goda uppväxtmöjligheter.

Ekeforsdammen i mars 2009
Tidigare indämd strömsträcka i juni 2020
Nedre delen av det tidigare indämda området.

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.