Elfisken i Emån

Årets uppföljande elfisken i Emåns nedre delar är genomförda nu i september 2020. Vi genomför elfiskena på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län och i samarbete med SLU. Elfiskena sker främst för att följa utvecklingen av lax- och havsöringsbestånden på sträckan från Högsby ner till Em vid mynningen till havet. I år hittade vi laxungar upp till Fliseryd och öringungar hela vägen till Högsby. I Kvillen ökade årsungarna av öring efter utrivningen av Åby kvarn i Fliseryd 2019.

Emån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag och i år ingick 10 st arter i fångsten, bla några malungar nere på en av lokalerna vid Em, se nedan. Dessa småfiskar kan med tiden bli långt över 1 m långa.

Malungar mellan 70 och 90 mm.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.