Nya ägare, men samma team på Jönköpings Fiskeribiologi

Sedan månadsskiftet februari/mars 2022 har Peter och Niklas gått in som ägare till Jönköpings Fiskeribiologi AB. Förändringen i ägarförhållandena innebär inga ändringar i övrigt rörande verksamheten och Per kommer alltjämt jobba kvar på deltid i den verksamhet han en gång startade och sedan dess har byggt upp. Vi, Peter och Niklas, känner oss stolta och hedrade av förtroendet att få driva företaget vidare i samma anda. Vi kommer att sträva efter att såväl befintliga som nya kunder ska uppleva samma service och professionalitet som tidigare.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.