Examensarbete fiskräknaren vid Visskvarn

Under vintern/våren 2022 har Marjo Jonker genomfört en studie av data från fiskräknaren som är installerad i fiskvägen vid Visskvarns kraftverk i Bulsjöån. Studien är ett examensarbete (fil. kand) vid Karlstad Universitet. Vi på Jönköpings Fiskeribiologi och Tranås Energi gläds över resultaten som bland annat visar att fiskvägen fungerar som tänkt, samt att mycket och stor fisk passerar uppströms i samband med Sommenöringens lek på hösten. Rapporten är möjlig att ladda ned i sin helhet via länken nedan (PDF).


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.