Kontrollbesiktning av Rasjöns utlopp

I samband med anläggandet av den nya tröskeln i Rasjöns utlopp har vi på uppdrag av EnviroPlanning utfört en kontrollbesiktning av dess konstruktion och passerbarheten för fisk. Vid tillståndsprövning av vattenanläggningar i domstol ställs allt oftare krav på att besiktningar ska ske avseende funktionen av genomförda miljöanpassningar, till exempel fiskvägar, flyktvägar och flöden i olika vattenvägar. Då är det fiskesakkunniga, som vi på Jönköpings Fiskeribiologi med mångårig erfarenhet av att miljöanpassa anläggningar i vatten, som åker ut och utför detta. Behovet av besiktningar förväntas öka allt eftersom fler vattenkraftverk och dammar blir miljöanpassade i samband med den nationella planen för omprövningen av vattenkraften.

Vid en kontrollbesiktning mäter vi in relevanta delar av anläggningen, undersöker faktorer såsom vattendjup, vattenhastighet, flöde och lutningar och gör sedan en bedömning av resultaten utifrån berörda målarter. I samband med besiktningen dokumenteras även anläggningen både från marken och ovanifrån med drönare. Vi gör slutligen en helhetsbedömning av anläggningen och genomförda miljöanpassningar och hur dessa lever upp till de villkor som har ställts enligt dom eller tillsynsmyndigheten. Vid behov kan vi även genomföra mer långsiktiga uppföljningar av funktionen genom märkning av fisk (PIT-tag) och/eller kontroller av vattenstånd.

Rasjöns utlopp sett nedströms ifrån

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.