Store Mosse Nationalpark – Dammar och fiskvägar

Vattendrag: Fläsebäcken

Kommun: Gnosjö

Under ett par år har vi hjälpt Länsstyrelsen i Jönköpings län med ett projekt i Nationalparken Store Mosse utanför Hillerstorp. På mossen finns två sjöar, Kävsjön och Häradsösjön, som både är sänkta. Länge hävdades de blottlagda stränderna till sjöarna vilket gav möjligheter till ett rikt fågelliv, men med åren har det vuxit igen allt mer. Speciellt under senare tid sedan hävden och betet har upphört. I ett försök att restaurera sjöarna vill man därför höja upp vattenytorna igen för att försöka hindra igenväxningen.

Jönköpings Fiskeribiologi AB har hjälpt till att ta fram tekniska beskrivningar för dammar och fiskvägar för de båda sjöutloppen och även varit behjälpliga i domstolsprocessen.

I Kävsjöns utlopp byggs det under hösten 2023 en spontdamm med en trestegsfiskväg i form av ett om löp med tre utskov. Med dammen kommer sjön att kunna regleras upp till ca 1 m och för att få en fungerande fiskväg för alla situationer så behöver fiskvägen ha tre utskov.

Planritning för fiskvägen i Kävsjöns utlopp

I Häradsösjöns utlopp vill man säkra att sjön inte sjunker för lågt sommartid, därför pluggas avsänkningskanalen och en överfallströskel byggs upp med en fiskvanadringsfåra genom en översilningsyta. I och med detta leds vattnet om till den ursprungliga fåran i området som leder ner till Kävsjön.

Planritning för fiskvägen i Häradsösjöns utlopp

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.