Båramobäcken, Vaggeryds kommun

Projektnamn: Båramobäckens nya fåra Kommun: Vaggeryds kommun Beskrivning: I samband med byggnationen av Experts lager i Skillingaryd 2010 gjorde Vaggeryds kommun en naturvårdsåtgärd för att behålla Båramobäcken som bäckfåra. Båramobäcken flyttades från sin tidigare sträckning till en ny fåra, som gick i industriområdets södra del. Den gamla ca 400 m långa fåran ersattes med en […]