Kivarp, Habo kommun

Projektnamn: Kivarp Kommun: Habo kommun Beskrivning: Under 2009 har åtgärdsförslag tagits fram för att restaurera en ca 1 km lång, delvis omgrävd och kraftigt rensad sträcka av Knipån.  Resultat: Diskussioner med enskilda markägare sker under vintern 2010/2011.