Kivarp, Habo kommun

Projektnamn: Kivarp

Kommun: Habo kommun

Beskrivning: Under 2009 har åtgärdsförslag tagits fram för att restaurera en ca 1 km lång, delvis omgrävd och kraftigt rensad sträcka av Knipån.

 Resultat: Diskussioner med enskilda markägare sker under vintern 2010/2011. 


RSS 2.0 | Trackback.